Warunki narciarskie

Bedűichov działa
Tanvaldskę ©pièák działa
Severák działa
Josefùv Dùl działa
Koűenov - Rejdice działa
Èerná Űíèka działa
Pűíchovice działa
Ječtìd działa
Obűí sud działa