Warunki narciarskie

Bedűichov nieodpowiednie
Tanvaldskę ©pièák nieodpowiednie
Severák -
Josefùv Dùl nieodpowiednie
Koűenov - Rejdice nieodpowiednie
Èerná Űíèka nieodpowiednie
Pűíchovice nieodpowiednie
Ječtìd nieodpowiednie
Obűí sud nieodpowiednie